forex trading logo

Home
Decizie numire CEAC pt. anul scolar 2015-2016


MINISTERUL EDUCA?IEI ?I CERCET?RII ?TIIN?IFICElogo

?COALA GIMNAZIAL? ,,N.I.JILINSCHI VERNE?TI

Localitatea Verne?ti; com. Verne?ti; jud. Buz?u

Telefon: 0238700380; e-mail: sam2vernesti@ yahoo.com


DECIZIA nr. 17 din 21.09.2015

privind constituirea Comisiei pentru evaluarea ?i asigurarea calit??ii

 

Avnd n vedere:

 • Regulamentul de organizare ?i func?ionare al unit??ilor de inv???mnt preuniversitar aprobat prin OMECS 5115/2014;
 • Legea educa?iei na?ionale 1/2011;
 • Ordonan?a de Urgen?? a Guvernului nr. 75 din 12/07/2005 privind asigurarea calit??ii educa?iei, aprobat? cu complet?ri ?i modific?ri de Legea nr. 87/13.04.2006, cu modific?rile ulterioare;
 • H.G. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentul de Organizare ?i Func?ionare al Agen?iei Romne de Asigurare a Calit??ii n nv???mntul Preuniversitar;
 • H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare si func?ionare
 • HG nr 1534/2008 privind aprobarea standardelor de referin?? ?i indicatorilor de performan?? pentru evaluarea ?i asigurarea calit??ii n nv???mntul preuniversitar;
 • Hot?rrea Consiliului de administra?ie, ntrunit n ?edin?? n ziua de 21.09.2015 ?i consemnat n registrul de procese verbale ale acestuia;
 • Hot?rrea Consiliului Local Verne?ti nr.38/2015.

 

n temeiul:

 • Decizia ISJ Buz?u nr. 894/01.08.2014.

 

Directorul ?colii Gimnaziale N.I. Jilinschi Verne?ti, jude?ul Buz?u, prof. Petcu Gra?iela

 

DECIDE:

  Art.1. n anul ?colar 2015-2016 se constituie Comisia pentru evaluarea ?i asigurarea calit??ii n urm?toarea componen??:

 1. 1.Ralea- profesorpentru nv???mntul primar; coordonator CEAC
 2. 2.Petcu Gra?iela profesor; director ?coala Verne?ti; membru
 3. 3.Fruja Ecaterina profesor; coordonatorul pentru proiecte ?i programe educative ?colare ?i extra?colare; membru
 4. 4.Rajka Carmen - profesor; membru
 5. 5.Constantin Silvia - profesor; membru
 6. 6.Urjan Maria profesor pentru nv???mntul pre?colar; membru
 7. 7.Cr?ciun Aurel - profesor; membru; reprezentantul sindicatului
 8. 8.Dasc?lu Monica - membru; reprezentantul Comitetului de p?rin?i
 9. 9.Roman Costel reprezentantul administra?iei locale
 10. 10.Cosma Elena elev? clasa a VII-a; reprezentantul elevilor.

   Art.2. Serviciul de secretariat contabilitate duce la ndeplinire prezenta decizie.

 

 

Director                                                                                            Secretar

Prof. PETCU GRA?IELA                                                                      CHIRI?? FELICIA

 
joomlacode.ru

MembruArticole Recente

Comunicate de Presa

Articole Legislative


Creat si Administrat de DatMedia Romania